Polowiec i Wspólnicy
  1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
  2. Izba
  3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
  4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  5. Centrum Pro Bono
  6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Polowiec i Wspólnicy sp. j. firmą członkowską Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie

Miło nam poinformować, że w lutym 2016 r. Polowiec i Wspólnicy sp. j.  dołączyła do grona firm członkowskich Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie.

Aktualnie priorytetowymi kierunkami działania IPH, a jednocześnie jej długoterminowymi celami strategicznymi, są:

  • poprawa konkurencyjności i pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacyjnych technologii oraz w działaniach na jednolitym Rynku Unii Europejskiej oraz rynkach trzecich,
  • stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez rozwiązania sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy,
  • reprezentowanie i obrona interesów środowiska gospodarczego,
  • ciągła aktualizacja i dostosowywanie oferty Izby do oczekiwań innowacyjności, rozwijanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami.

Mamy nadzieję aktywnie wspierać IPH w realizacji wskazanych wyżej celów.

Więcej na temat działalności IPH znajdą Państwo pod adresem: http://www.iph.krakow.pl/