Polowiec i Wspólnicy
  1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
  2. Izba
  3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
  4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  5. Centrum Pro Bono
  6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Adam Polowiec

Adam Polowiec

Radca prawny od 2003 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie spółek handlowych i prawie medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w toku wieloletniej obsługi wiodącego na polskim rynku przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, jednej z największych w Polsce sieci handlowych, czy też wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej spółki działającej w przemyśle stalowym.
Koncentruje się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, dla których świadczy usługi doradztwa strategicznego, przeprowadza audyty prawne, przygotowuje dokumenty korporacyjne, wzory umów oraz opinie prawne. Ceniony za swoje umiejętności i zdolności negocjacyjne.
Legitymuje się bogatą praktyką procesową specjalizując się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach gospodarczych.
Autor szeregu publikacji z zakresu prawa pracy, w tym komentarza do Kodeksu pracy.
Znajomość języków obcych – rosyjski.
Pasjonat historii powszechnej.

Beata Superson-Polowiec

Beata Superson Polowiec

Radca prawny od 2000 r.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i pracy. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych. Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Prawnik biznesowy posiadający wysokie kompetencje menadżerskie udokumentowane udziałem w prestiżowych szkoleniach. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów.
Autorka wielu publikacji oraz ekspertyz z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych.
Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Marcin Rusinek

Marcin Rusinek

Radca prawny od 2009 r.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Prawnik korporacyjny z niemal dziesięcioletnią praktyką. Świadczy pomoc prawną, również w języku angielskim, podmiotom gospodarczym, w tym należącym do międzynarodowych grup kapitałowych. Obsługuje między innymi spółki działające na rynku polskim i rynkach europejskich w sektorach gazów technicznych, petrochemicznym, materiałów izolacyjnych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, czy też udostępniania informacji gospodarczych.
Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie cywilnym, prawie konkurencji, prawie zamówień publicznych i prawie medycznym. Posiada bogate doświadczenie w prawnym doradztwie strategicznym, przygotowywaniu i opiniowaniu wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, opracowywaniu i negocjowaniu umów handlowych, w tym kontraktów międzynarodowych, prowadzeniu postępowań rejestrowych, reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Przeprowadza wewnętrzne audyty prawne. Sporządza opinie prawne i analizy. Jest autorem szkoleń prawnych dla pracowników obsługiwanych podmiotów.
Uczestnik wielu konferencji, w tym „Nafta – Chemia 2009” w Warszawie i konferencji w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Urodzony optymista.

Marcin Jamrozik

Marcin Jamrozik

Radca prawny od 2009 r.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wspólnik, założyciel Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j.
W Kancelarii odpowiedzialny za blok prawa administracyjnego oraz tematykę związaną z nieruchomościami. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości, a przede wszystkim w doradztwie prawnym przy realizacji projektów inwestycyjnych.
W zakresie projektów inwestycyjnych prowadził min. obsługę prawną inwestycji liniowej – pierwszego w Polsce całkowicie prywatnego rurociągu przesyłającego tlen. Jest ekspertem w zakresie prawa spółdzielczego. Prowadzi procesy przekształcenia spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego.
Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów z zakresu prawa pracy, zdobyte przy obsłudze jednej z największych w Polsce sieci handlowych oraz w sprawach gospodarczych dotyczących tzw. „opłat półkowych”.
Wielokrotnie członek zespołów zajmujących się wprowadzaniem podmiotów gospodarczych na rynek New Conect.
Autor wielu publikacji i komentarzy na łamach prasy prawniczej.
Włada językiem angielskim.
Po godzinach …. czynnie uprawia koszykówkę.