Polowiec i Wspólnicy
  1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
  2. Izba
  3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
  4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  5. Centrum Pro Bono
  6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Magdalena Maciejewska

Magdalena Maciejewska

W 2013 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2 stycznia 2014 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Przygotowuje się do napisania pracy doktorskiej „Błędy ustawy o świadku koronnym.”
W Kancelarii od 2010 r. Posiada doświadczenie z zakresu prawa gospodarczego w tym upadłościowego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Uczestniczyła w procesie likwidacji spółek. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resource Management).
Interesuje się prawem karnym, problematyką przestępczości zorganizowanej, metodami działania formacji mundurowych.
Znajomość języków obcych – angielski i niemiecki.

Monika Drewniak

Monika Drewniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 7 stycznia 2016 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Jej zainteresowania i pasje skupiają się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, prawie autorskim oraz prawie konkurencji. W Kancelarii stanowi niezbędną pomoc w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procedury cywilnej.
Ukończyła kurs języka prawniczego ”Legal English”, potwierdzony następnie certyfikatem Test of Legal English Skills (TOLES), jak również kurs języka migowego PJN I-go stopnia.
Miłośniczka muzyki oraz aktywnego trybu życia.

Jakub Gil

Jakub Gil

Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 7 stycznia 2015 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Zajmuje się weryfikacją kontraktów oraz umów, a także przygotowywaniem informacji i analiz prawnych obejmujących zagadnienia związane z prawem medycznym, prawem spółek handlowych, prawem energetycznym oraz prawem cywilnym. W swojej pracy często korzysta z niezbędnego narzędzia jakie stanowi dla niego język angielski.
Jego prawne zainteresowania skupiają się wokół prawa gospodarczego z wyszczególnieniem prawa konkurencji oraz prawa handlowego.
Języki obce: włoski i angielski
Prywatnie pasjonat rozmaitych dyscyplin sportowych (zespołowych i indywidualnych) oraz entuzjasta dalekich podróży z dużym bagażem na plecach.

Tomasz Adamczewski

Tomasz Adamczewski

Radca prawny od lipca 2017 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie bronił pracy magisterskiej z zakresu prawa ochrony środowiska. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych Polowiec i Wspólnicy Sp. j. od 2015 r.
W Kancelarii zajmuje się sprawami z obszaru prawa cywilnego materialnego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz procedury cywilnej, a jego zainteresowania zawodowe pokrywają się z zakresem wykonywanych obowiązków.
Włada językiem angielskim.
Po godzinach poświęca się karierze wirtualnego menadżera piłkarskiego, z muzyką lat 70’ w tle.

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa

Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Postępowania Karnego. Od 7 stycznia 2016 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Był członkiem sekcji prawa karnego w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Posiada doświadczenie w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Dodatkowo interesuje się szeroko rozumianym prawem karnym oraz prawem cywilnym materialnym.
Włada językiem angielskim.
Pasjonat aktywnego trybu życia oraz sportu z wyróżnieniem gier zespołowych m.in. piłki ręcznej oraz piłki nożnej. Wieloletni zawodnik, kapitan sekcji piłki ręcznej AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym święcił duże sukcesy w postaci srebrnego oraz brązowego medalu Akademickich Mistrzostw Polski w kategorii uniwersytetów.

Patrycja Karczmarczyk

Patrycja Karczmarczyk

Związana z Kancelarią od ponad trzech lat. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego w szczególności prawem zobowiązań oraz z zakresu prawa energetycznego. Współpracuje w projektach z zakresu energetyki. Wspiera klientów w postępowaniach przez Urzędem Regulacji Energetyki oraz organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego. Uczestniczka Konferencji dotyczących rynku energii. Dodatkowo posiada doświadczenie w zarządzaniu sprawami procesowymi oraz sprawach z zakresu administracji a także prowadzenia dokumentacji kadrowej.
W planach – aplikacja radcowska.
Znajomość języków obcych: język angielski.
Pasjonatka podróży bliskich i dalekich oraz zdrowego stylu życia. W wolnych chwilach testuje w zaciszu własnej kuchni nowe przepisy kulinarne oraz szuka inspiracji do gotowania w krakowskich restauracjach.

Monika Żabówka

Monika Żabówka

Absolwentka Inżynierii Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2010 roku uzyskała Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik prac biurowych. 
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji w renomowanych krakowskich kancelariach.
W Kancelarii Polowiec i Wspólnicy Sp.J., z którą współpracuje od stycznia 2017 roku, odpowiedzialna jest za obsługę Klientów Kancelarii oraz wsparcie administracyjno-marketingowe Kancelarii.
Znajomość języków obcych: angielski (Certyfikat Telc English B2).
Miłośniczka wycieczek górskich oraz filmów i powieści kryminalnych.

Piotr Bieńkowski

Piotr Bieńkowski

Radca Prawny od 2012 r. Absolwent Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.
Kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce bezpieczeństwa energetycznego państwa, zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, opłaty zapasowej, zagadnień cywilnoprawnych związanych z zapasami m. in. umowy magazynowania, umowy „biletowe”, postępowań administracyjnych, a także sporów sądowych, postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, zagadnień związanych z biopaliwami.
Posiada bogate doświadczenie legislacyjne, m. in. współtwórca przepisów ustawy o zapasach z 2007 r., uczestnik prac nad nowelizacjami tej ustawy z 2014 r. oraz z 2016 r., rozporządzeń wykonawczych. Opiniował również akty prawne dotyczące sektora paliwowego.
W latach 2005 – 2016 pracownik, a następnie członek kierownictwa Biura Zapasów Interwencyjnych Paliw w Agencji Rezerw Materiałowych.
Współpracował m.in. z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka oraz EY.
Wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki komunalnej zajmującej się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii cieplnej.