Polowiec i Wspólnicy
  1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
  2. Izba
  3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
  4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  5. Centrum Pro Bono
  6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną jest ustalane w umowie z Klientem z uwzględnieniem zakresu świadczonej obsługi prawnej oraz oczekiwań Klienta.

Wynagrodzenie może być ustalone:

  • w formie ryczałtu za świadczoną obsługę,
  • w oparciu o stawkę godzinową,
  • w oparciu o ustalony z Klientem cennik za poszczególne czynności zlecane Kancelarii,
  • w formie systemu mieszanego na podstawie wyżej wskazanych założeń.

Rozliczenia za wykonane usługi dokonywane są na podstawie wystawionych faktur.