Polowiec i Wspólnicy
  1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
  2. Izba
  3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
  4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  5. Centrum Pro Bono
  6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Zespół energii i paliw

Zespół zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem w tematyce energii, paliw oraz gazu, nie ograniczając się jedynie do znajomości prawa, bazując również na wiedzy o sektorze energetycznym, jego ograniczeniach jak i wyzwaniach regulacyjnych czy antymonopolowych, połączonej z wiedzą o uwarunkowaniach technicznych związanych z funkcjonowaniem systemów energetycznych (elektroenergetycznych, gazowych i ciepłowniczych). Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prawa energetycznego oraz projektów infrastrukturalnych. Nasza oferta skierowana jest do odbiorców energii, paliw i gazu, do szeroko pojmowanej branży energetycznej w tym przedsiębiorstw energetycznych działających w obszarach wytwarzania, przesytu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz paliwami. Oferujemy wsparcie w zakresie realizacji obowiązków związanych z systemami wsparcia odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz wysokosprawnej kogeneracji jak również kompleksowe doradztwo w zakresie projektów i inwestycji finansowych w obszarze konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. W zakres naszych usług wchodzi również sporządzanie opinii i informacji prawnych w zakresie wykładni i zastosowania przepisów oraz bieżący monitoring krajowych i wspólnotowych projektów aktów prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobyte we współpracy z różnymi podmiotami, znajomość kontekstu ekonomicznego i legislacyjnego oraz indywidulane podejście do oczekiwań Klienta to niewątpliwe atuty naszego zespołu.

Zespół pracuje pod kierunkiem Beaty Superson-Polowiec

Kontakt: superson@polowiec.pl

Pakiet paliwowy 2016 OPC