Polowiec i Wspólnicy
 1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 2. Izba
 3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
 4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 5. Centrum Pro Bono
 6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Zespół nowego prawa

Zespół zajmuje się świadczeniem usług prawnych w obszarach zyskujących w ostatnich latach coraz większe znaczenie zarówno z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania przedsiębiorców, jak również interesów konsumentów.

Do obszarów wchodzących w zakres specjalizacji Zespołu należą w szczególności:

 • ochrona danych osobowych
 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo autorskie,
 • prawo internetu,
 • udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.

Doświadczenie Zespołu obejmuje między innymi:

 • audyt procesów i dokumentacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • przygotowywanie i wdrażanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych;
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych oraz ich zmian do rejestracji GIODO;
 • powoływanie i zgłaszanie ABI do rejestracji GIODO;
 • weryfikowanie zdolności odróżniających znaku towarowego oraz przeszkód rejestracyjnych;
 • reprezentowanie w postępowaniach zgłoszeniowych znaku towarowego;
 • przygotowywanie umów o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy, umów licencyjnych, listów zgody, czy regulaminów znaku towarowego;
 • przygotowywanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencji;
 • przygotowywanie umów o przeniesienie praw do domeny internetowej;
 • wydawanie opinii w przedmiocie udostępniania informacji gospodarczych o dłużnikach.

Oferta usług prawnych - dane osobowe

Osoby do kontaktu: