Polowiec i Wspólnicy
 1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 2. Izba
 3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
 4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 5. Centrum Pro Bono
 6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Zespół obsługi bieżącej

Zespół koncentruje się na świadczeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz klientów Kancelarii, do których należą między innymi przedsiębiorcy, w tym zarówno przedsiębiorcy jednoosobowi, jak i spółki handlowe będące członkami międzynarodowych grup kapitałowych, zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie mieszkaniowe, czy instytucje kultury.

Zespół legitymuje się bogatym doświadczeniem, w tym z zakresu znajomości funkcjonowania grup kapitałowych, czy też problematyki sektora przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego i chemicznego.

W ramach obsługi Zespół w szczególności:

 • udziela porad prawnych;
 • sporządza opinie, analizy i ekspertyzy prawne;
 • przygotowuje dokumenty dotyczące spraw korporacyjnych klientów;
 • przygotowuje i opiniuje umowy oraz inne dokumenty prawne;
 • uczestniczy w imieniu klientów w prowadzonych przez nich negocjacjach;
 • uczestniczy w imieniu klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przeprowadza audyty prawne.

Dziedzinami prawa, w których Zespół świadczy obsługę prawną są między innymi:

 • prawo cywilne;
 • prawo gospodarcze;
 • prawo pracy;
 • prawo medyczne;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo podatkowe;
 • prawo celne;
 • prawo lokalowe i mieszkaniowe;
 • prawo budowlane;
 • prawo spółdzielcze.

Osoba do kontaktu:
Adam Polowiec: adam@polowiec.pl