Polowiec i Wspólnicy
 1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 2. Izba
 3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
 4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 5. Centrum Pro Bono
 6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

Zespół procesowy

Działalność zespołu procesowego obejmuje prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Jako Kancelaria reprezentujemy zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. Reprezentacja dotyczy wszystkich rodzajów postępowań na wszystkich ich etapach, poczynając od przygotowywania i prowadzenia spraw, w tym wnoszenia pism procesowych oraz występowania przed sądami i organami, a kończąc na prowadzeniu negocjacji ugodowych i postępowań egzekucyjnych. Przy przygotowywaniu strategii procesowej w każdej sprawie dokonujemy indywidualnej oceny ryzyka, jakie może nieść ze sobą wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowego. Opracowujemy indywidualną strategię procesową w obrębie każdego postępowania.

Kancelaria posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym dotyczących obrotu gospodarczego.

Doświadczenie wspólników i współpracowników Kancelarii, wraz z systematycznym pogłębianiem wiedzy, pozwala zapewnić Klientom pomoc prawną świadczoną z właściwą starannością i rzetelnością. Zespół Procesowy reprezentuje naszych Klientów w postępowaniach:

 • sądowych w tym cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym,
 • egzekucyjnych oraz zabezpieczających,
 • upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i prowadzonych z możliwością zawarcia układu z wierzycielami,
 • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Osoby do kontaktu:

Adam Polowiec adam@polowiec.pl

Tomasz Adamczewski adamczewski@polowiec.pl