Polowiec i Wspólnicy
 1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 2. Izba
 3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
 4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 5. Centrum Pro Bono
 6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych
 • B. Superson-Polowiec, A. Polowiec
  Kodeks Pracy z komentarzem. Pytania i odpowiedzi, Infor, Warszawa 2004
 • B. Superson-Polowiec
  Ile kosztuje pracodawcę delegacja pracownika? Serwis Prawno-Pracowniczy 27/2004
 • B. Superson-Polowiec
  Wszystko o mobbingu i dyskryminacji, Kompendium Kadrowe, Serwis Prawno-Pracowniczy 16/2004
 • B. Superson-Polowiec
  Równouprawnienie w orzecznictwie europejskim, Dodatek specjalny, Serwis Prawno-Pracowniczy 5/2004
 • B. Superson-Polowiec
  Zatrudnianie za granicą, Serwis Prawno-Pracowniczy 3/2004
 • B. Superson-Polowiec
  Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej, Serwis Prawno-Pracowniczy 45/2003
 • Ewa Drzewiecka, Irena Raczkowska, Beata Superson-Polowiec
  Pracownik przed sądem, Infor SP-P nr 38, Warszawa 2003
 • B. Superson-Polowiec
  Urlop bezpłatny – prawa i obowiązki, Serwis Prawno-Pracowniczy 32/2003
 • B. Superson-Polowiec
  Jak udzielać urlopu bezpłatnego, Serwis Prawno-Pracowniczy 31/2003
 • B. Superson-Polowiec
  Konsultacja ze związkami jest konieczna, Serwis Prawno-Pracowniczy 22/2003
 • B. Superson-Polowiec
  Odpowiedzialność materialna pracowników, Dodatek do Serwisu Prawno-Pracowniczego 01.06 2003 r.
 • B. Superson-Polowiec, A. Polowiec
  Choroba – usprawiedliwiona nieobecność w pracy, Serwis Prawno-Pracowniczy 6/2003
 • B. Superson-Polowiec
  Zatrudnienie po przywróceniu do pracy - Serwis Prawno-Pracowniczy 5/2003
 • B. Superson-Polowiec
  Czy choroba uniemożliwia zwolnienie z pracy? – Serwis Prawno-Pracowniczy 51/52/2002
 • B. Superson-Polowiec, A. Polowiec
  Obowiązki pracownika związane z otrzymaniem zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, Studia z Zakresu prawa Pracy i Polityki Społecznej 1999/2000
 • J. Famielec, B. Superson-Polowiec, Z. Wydymus
  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym. Wybrane zagadnienia, TEXT, Kraków 1999
 • B. Superson-Polowiec, P. Kalarus
  Kazusy. Ćwiczenia z zakresu prawa handlowego, TEXT, Kraków 1999
 • A. Polowiec
  Ochrona praw osób trzecich przed naruszeniem decyzją o przekształceniu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, Rejent 1999/6-7
 • B. Superson-Polowiec
  Rok podatkowy, Biuletyn Podatkowy dla Księgowych 9/1999
 • B. Superson-Polowiec, R. Szaraniec
  Elementy prawa gospodarczego. Kazusy, TEXT, Kraków 1999
 • B. Superson-Polowiec, P. Kalarus
  Sponsoring – istota i problemy podatkowe, Biuletyn Podatkowy dla Księgowych 12/1998