Polowiec i Wspólnicy
  1. Forum Ekonomiczne w Krynicy
  2. Izba
  3. Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie
  4. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  5. Centrum Pro Bono
  6. Przejdź na stronę Krajowej Izby Radców Prawnych

XIII Forum Nowej Gospodarki po hasłem „Czysta energia, czyste powietrze”

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Informatyki AGH ma miejsce XIII Forum Nowej Gospodarki po hasłem „Czysta energia, czyste powietrze”.

Na Forum Kancelarię Polowiec i Wspólnicy Sp.J. reprezentują: Mecenas Beata Superson-Polowiec oraz Mecenas Marcin Jamrozik.

Tematem przewodnim debaty podczas XIII Forum są możliwości wykorzystywania potencjału innowacyjnej i społecznej energetyki do poprawy stanu środowiska, a zwłaszcza zwalczania niskiej emisji.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
https://www.forumng.pl/xiii-forum-nowej-gospodarki/o-xiii-forum/

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Forum NG

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej (PIMEO)

Szanowni Państwo,

20 kwietnia 2018 roku w miejscowości Biała Panieńska odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej (PIMEO), na którym Mecenas Marcin Jamrozik oraz Aplikant Radcowski Piotr Kolasa, z naszej kancelarii, wygłosili referat dotyczący zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii i innych ustawach dotyczących odnawialnych źródeł energii.

PIMOE

Warto wiedzieć, iż PIMEO skupia ponad 200 przedsiębiorców związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://pimeo.org.pl/

Ważna rola samorządu w polityce energetycznej kraju

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że w najnowszym numerze dwumiesięcznika NOWA ENERGIA nr 2 (62)/2018 opublikowany został artykuł pt. "Ważna rola samorządu w polityce energetycznej kraju" autrostwa Aplikanta Radcowskiego Piotra Kolasy z naszej Kancelarii.

Zapraszamy do lektury!!!

CCI20180410 0002

s 02

s 03

Opłata zapasowa - Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną Ministra Energii i przychyla się do stanowiska Kancelarii

Szanowni Państwo,

w dniu 5 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną Ministra Energii od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r.. Postępowanie toczyło się w sprawie naliczania tzw. podwójnej opłaty zapasowej, a więc zarówno od przywozu jak i od produkcji paliw oraz dotyczyło podmiotu rynku paliw będącego jednocześnie producentem i handlowcem w rozumieniu ustawy o zapasach ropy naftowej, który przed dniem 2 września 2016 r. (a więc przed wejściem w życie tzw. pakietu energetycznego) obliczał i uiszczał opłatę zapasową jako handlowiec od przywozu paliw, a następnie przetwarzając przywiezione paliwa, obliczał i uiszczał opłatę zapasową nie uwzględniając już ilości paliw pochodzących z nabycia wewnątrzwspólnotowego, wykorzystanych jako komponenty do tej produkcji. Zgodnie z rekomendacją Kancelarii podmiot ten uznał, że skoro te ilości stanowiły już podstawę naliczenia opłaty zapasowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego, nie powinny stanowić podstawy naliczenia opłaty zapasowej od produkcji paliw. Stanowisko to spotkało się z aprobatą Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podkreślić należy, że wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2018 r. jest pierwszym prawomocnym wyrokiem w tego rodzaju sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi. Jest on zatem niezwykle istotny dla całej branży paliwowej, w tym w szczególności dla producentów i handlowców zobowiązanych do uiszczania opłaty zapasowej.