Zespół

Jakub Chodacki

Prawnik

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W
ramach wymiany międzynarodowej studiował również prawo na Uniwersytecie w Bergen, gdzie
zdobywał praktyczną wiedzę z zakresu prawa energetycznego oraz prawa własności
intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać od początku studiów odbywając
praktyki w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie oraz w firmach doradczych,
pracując bezpośrednio z Klientami.

Interesuje się prawem energetycznym oraz prawem własności intelektualnej, ze szczególnym
uwzględnieniem zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna również podstawy norweskiego.

Kontakt: chodacki@polowiec.pl

Jakub Chodacki