Zespół

Katarzyna Świerkot

Aplikant radcowski

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od początku studiów aktywnie zbierała doświadczenie zawodowe zarówno w kancelariach prawnych, dziale prawnym firmy informatycznej, sądzie jak i Studenckiej Poradni Prawnej UJ. Oprócz tego brała udział w wielu konferencjach naukowych oraz jest autorką rozdziałów w dwóch monografiach oraz kilku artykułów.

Zajmuje się postępowaniami sądowymi, a także zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną w tym w zakresie wdrożenia odpowiednich przepisów u podmiotów gospodarczych, jak również obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowej. Interesuje się prawem pracy, ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii oraz prawem medycznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zaś językiem niemieckim w stopniu podstawowym.

W wolnym czasie czyta książki fantasy oraz reportaże a także trenuje szermierkę.

Kontakt: swierkot@polowiec.pl

katarzyna-swierkot-prawnik-krakow