Centrum Pro Bono

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 16 września 2015 r. Polowiec i Wspólnicy sp. j. zawarła z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie umowę współpracy w zakresie nieodpłatnego świadczenia pomocy prawnej w ramach prowadzonego przez Fundację od 2007 r. Programu Centrum Pro Bono. Podjęcie współpracy z Fundacją wpisuje się w naturalny sposób w dotychczasową działalność naszej Kancelarii, w ramach której od lat wspieramy inicjatywy pro bono związane z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych, czy też wspieraniem placówek medycznych.

Na podstawie umowy z Fundacją nasza Kancelaria świadczyć będzie nieodpłatnie pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowych. Skalę Programu Centrum Pro Bono najlepiej odzwierciedla fakt, że z samym tylko roku 2017 umożliwił on udzielenie pomocy prawnej organizacjom pozarządowym w ponad 60 zgłoszonych przez nie sprawach.

Mamy nadzieję, że w następnych latach będziemy z sukcesami wspierać Program Fundacji.

Więcej o Programie możecie Państwo przeczytać pod adresem: http://www.centrumprobono.pl/