Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Od dnia 30 sierpnia 2016 r. Polowiec i Wspólnicy Sp. j. jest członkiem Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

IEPiOE to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.

Z inicjatywy IEPiOE powstały FORUMCO2 oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, których celem zajmują się tworzeniem platformy dyskusji i uzgadniania stanowisk w sprawach energii elektrycznej, gazu i efektywności energetycznej.

Kancelaria aktywnie działa w ramach IEPiOE, jak i współpracuje z FORUMCO2 oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu co pozwala na ciągły rozwój w obszarze szeroko pojętego prawa energetycznego.