Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej

Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j. od maja 2018 r. jest członkiem Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej.

Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności w przedmiocie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie związanym z rynkiem energii odnawialnej, w tym produkcji, usług, obrotu energią odnawialną, bez względu na formę własności i formę organizacyjną. W 2018 r. Izba skupia wytwórców energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych o mocy wytwórczej ponad 200 MW.

Kancelaria aktywnie włącza się w bieżące prace Izby na rzecz swoich członków jak również przy aktywności Izby w zakresie ustawodawstwa dotyczącego odnawialnych źródeł energii w Polsce.