Alert COVID-19 – 27.03.2020 – Zwolnienie ze składek ZUS

Alert COVID-19 – 27.03.2020 – Zwolnienie ze składek ZUS

Projekt ustawy potocznie nazywanej „Tarczą Antykryzysową” od momentu pojawienia się wywołuje wiele skrajnych komentarzy.

Po dokonaniu analizy proponowanych przepisów chcemy poruszyć kwestie związaną ze zwolnieniem ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców.

Zwolnienie ze składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. ma dotyczyć obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Emerytur Pomostowych.

Czytając literalnie proponowane przepisy, należy wskazać, że od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie brutto pomniejszone jedynie o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jak rozumiemy z uzasadnienia projektu ustawy, zmiany miały dotyczyć płatników składek (np. pracodawców), jednak przepisy nie zawierają zmian co z kwotą składek, które z wynagrodzenia zatrudnionego odprowadza w jego imieniu płatnik.

Brak stosowanych regulacji, nie może upoważnić płatnika składek, do dowolnego zatrzymania części wynagrodzenia zatrudnionego. W związku z tym uważamy, że w tym zakresie powinny zostać doprecyzowane postanowienia ustawy.

Kolejna kwestia, to problem związany z liczbą osób jakie mogą być zatrudnione przez przedsiębiorcę. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy może to być maksymalnie 9 osób. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej nie ma takiego limitu. Zatem i w tym przypadku przepisy nie wprowadzają odpowiednich regulacji.

W następnych wpisach postaramy się wskazać, na kolejne problemy i wątpliwości związane z #TarczaAntykryzysowa

Zapraszamy do kontaktu pod adresem: covid.wsparcie@polowiec.pl