Obszary doradztwa

Medycyna i farmacja

Kancelaria świadczy specjalistyczne usługi prawne przeznaczone dla jednostek sektora ochrony zdrowia.

Realizując zadania z zakresu prawa medycznego Kancelaria wykorzystuje wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami leczniczymi oraz osobami wykonującymi zawody lekarza i lekarza dentysty, zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak i reprezentacji podczas procesów sądowych.

Do zagadnień prawnych, z którymi Kancelaria zajmuje się w swojej codziennej praktyce, zaliczyć należy:

 • prowadzenie kompleksowej i bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej;
 • wsparcie prawne realizacji umów o wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • reprezentację podmiotów sektora ochrony zdrowia, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej w sporach z organami administracji publicznej;
 • reprezentację podmiotów sektora ochrony zdrowia, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej, a także doradztwo prawne podczas kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • reprezentację podmiotów sektora ochrony zdrowia, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej, a także personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • doradztwo prawne przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego;
 • doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia, fuzji, przejęć, likwidacji oraz restrukturyzacji podmiotów sektora ochrony zdrowia, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej;
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i innych aktów;
 • ochronę dóbr osobistych lekarzy i personelu podmiotów sektora ochrony zdrowia, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej;
 • przeprowadzanie audytów prawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej przez podmioty sektora ochrony zdrowia, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz grupowej praktyki lekarskiej.