Zespół

Bartosz Sowiński

Biegły rewident

Biegły rewident od 2012 roku. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w jednej z międzynarodowych firm doradczych, jako Dyrektor Działu Audytu. Specjalizuje się w badaniu i przeglądach jednostkowych i skonsolidowany sprawozdań finansowych sporządzonych wg przepisów polskich oraz MSR/MSSF, procesach due diligence, wycenach przedsiębiorstw, optymalizacjach biznesowych, weryfikacji i wdrażaniu kontroli wewnętrznej, połączeniach, podziałach i likwidacjach jednostek gospodarczych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych według różnych standardów rachunkowości. Obsługiwane branże to m.in. Automotive, Chemiczna, Farmaceutyczna, FMCG, Budowlana, Meblarska, Papiernicza, Transport i Spedycja, Elektrotechniczna, Energia Odnawialna. Brał udział w badaniu Jednostek Zaufania Publicznego oraz wprowadzaniu podmiotów na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Znajomość języków obcych – angielski, certyfikat English for Business LCCI.

Bartosz Sowiński