Zespół

Piotr Kolasa

Radca prawny / Wspólnik

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z sektora energetycznego. Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Polski – pomoc prawna obejmująca negocjacje umów, wsparcie w wyborze lokalizacji oraz jej pozyskaniu, decyzje dotyczące środowiska i pozwolenia na budowę dotyczące około 40 projektów o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 1000 MW. Obecnie doradza największym podmiot z branży energetycznej w tym odbiorcom przemysłowym. Doradza przy nabywaniu i sprzedaży dużych projektów OZE, w tym farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Ponadto zajmuje się doradztwem dla branży paliwowej. Bierze czynny udział w negocjacji długoterminowych umów na dostawę energii elektrycznej z OZE (cPPPA). Reprezentuje klientów w postepowaniach o udzielenie koncesji przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Świadczy usługi doradcze w zakresie wsparcia regulacyjnego i lobbingowego dla odbiorców energochłonnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz doradca przy procesach legislacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Obsługę prawną świadczy również dla międzynarodowych grup kapitałowych.

Kontakt: kolasa@polowiec.pl

Piotr Kolasa